طراحی و نقشه کشی قطعات ، محصولات و ماشین آلات صنعتی با نرم افزارهای سالیدورک ، کتیا ، انسیس و اتوکد

متین

09359851183

tadarokat1386@yahoo.com

بهرام کیشی زاده

09193313272

ajeber@yahoo.com

 

* تهیه فایلهای مورد نیاز برای برش پلاسما ، لیزر و واترجت انواع ورقهای مصرفی در صنعت

* تهیه فایل مدل سه بعدی لوازم مصرفی خانگی برای ساخت قالب در خارج از کشور

* طراحی و پیگیری ساخت قطعات صنعتی

* تهیه فایلها و نقشه های مورد نیاز برای دریافت گواهی ثبت اختراع از اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

 

 


طراحی و نقشه کشی قطعات ، محصولات و ماشین آلات صنعتی با نرم افزارهای سالیدورک ، کتیا ، انسیس و اتوکد

متین

09359851183

02166213154

tadarokat1386@yahoo.com

بهرام کیشی زاده

09193313272

ajeber@yahoo.com

 

* تهیه فایلهای مورد نیاز برای برش پلاسما ، لیزر و واترجت انواع ورقهای مصرفی در صنعت

* تهیه فایل مدل سه بعدی لوازم مصرفی خانگی برای ساخت قالب در خارج از کشور

* طراحی و پیگیری ساخت قطعات صنعتی

* تهیه فایلها و نقشه های مورد نیاز برای دریافت گواهی ثبت اختراع از اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی