فراخوان عمومی سازندگان

باطلاع میرساند شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی در نظر دارد نسبت به تجدید نظر و بروز رسانی فهرست سازندگان و تأمین کنندگان تجهیزات تأیید صلاحیت شده خود اقدام نماید، لذا کارخانجات،  شرکت های تأمین کننده تجهیزات و تولید کنندگان مربوطه می توانند در صورت تمایل با تکمیل فرم مربوطه بانضمام مدارک درخواستی اقدام و فایل مربوطه را (بصورت PDF)  به آدرس پست الکترونیکی دبیرخانه تدوین مشخصات فنی تجهیزات توزیع .dgroup@ezepdico.ir r. ارسال فرمایند .بدیهی است مکاتبات فوق صرفا جنبه بررسی داشته و در صورت تأیید ، نام آن شرکت در فهرست " سازندگان و تامین کنندگان تأیید صلاحیت شده" قرار خواهد گرفت.

ضمناٌ مدارک درخواستی بانضمام  فهرست اقلام تولید بهمراه کاتولوگ های آنها، تأییدیه توانیر، گواهی کیفی و گزارش آزمون های نوعی از مراجع معتبر، سوابق فروش ، آدرس و شماره تلفن نمایندگی انحصاری در استان آذربایجان شرقی در صورت وجود و هرگونه اطلاعات فنی دیگر بصورت فیزیکی الکترونیکی (در لوح فشرده و تحت فایل PDF ) به  آدرس: تبریز بلوار شهریار- خیابان گلکار-جنب تالار پذیرایی صدرا طبقه ششم- گروه تحقیقات و استاندارد شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی ارسال نمایند پس از بررسی فرم تکمیل شده فوق ، در صورت نیاز متعاقباٌ از محل آن شرکت بازدید بعمل خواهد آمد.%

 

گروه تحقیقات و استاندارد

 

تلفن: 3385605- 0411

تلفاکس دبیرخانه شرکت: 3283539-0411

 

     


  شرکت توزیع نیروی بر ق آذربایجان شرقی                                پرسشنامه منابع داخلی

 

ردیف

1              نام شرکت :                                                                                                  نام قدیم :

تاریخ تأسیس :                           نوع شرکت :                                                  نوع مالکیت :           

2              آدرس دفتر مرکزی :                                                                                                                      کد پستی :

آدرس دفتر فروش ویا نمایندگی در استان   :                                                                           صندوق پستی :

آدرس ومشخصات شعبه ها : ( داخل وخارج کشور )                                                              پست الکترونیکی  :                                                                      :     MAIL _  E 

آدرس انبار/ انبارها  :                                                                                                                     آدرس شبکه :                                                                               :  WEBSITE       

تلفن :                                                                                                                                                 نمابر :

3              نوع فعالیت  :

نمایندگی انحصاری                   نمایندگی فروش وخدمات                  نمایندگی تجاری                     شعبه     

فروشنده واصله                       انباردار

درصورت دارا بودن هرگونه نمایندگی ، تأییدیه از شرکتهای اصلی وهرگونه مجوز فعالیت وپروانه کار از وزارتخانه ها ،

مؤسسات ، انجمنها ، اتحادیه ها و 000  مدارک مربوطه را ضمیمه فرمایید .                           

4              شرح کامل فعالیت :

5              تاریخ  تأسیس  :                                                       شماره ثبت :

فتوکپی برابر اصل مدارک شرکت شامل :  آگهی های روزنامه رسمی ( روزنامه های صادره ابتدای تأسیس وآخرین تغییرات ) اظهارنامه تأسیس ، آگهی تأسیس واساسنامه ممهور به مهر وامضاء مجاز شرکت ضمیمه گرد .

6              نوع شرکت :                                     سهامی خاص             سهامی عام               بامسئولیت محدود                     تعاونی                           غیره               ( توضیح دهید)

7              نوع مالکیت   :                                خصوصی                      دولتی                         عمومی                               تحت پوشش                           غیره              (‌توضیح دهید )

8              رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل :

اعضاء هیئت مدیره و بازرسان :

شرکاء و صاحبان سهام ( حقیقی و حقوقی ) و درصد سهام هریک از شرکاء :

( شراکت نامه وآخرین گزارش مجمع ارایه شود )

9              تعداد کارکنان  را به تفکیک درسطوح مختلف علمی وفنی اعلام فرمایید ( درصورت امکان نمودار سازمانی ضمیمه گردد )

فنی مرتبط                                   غیرفنی                                            سطوح علمی    :  کارشناس وبالاتر                  کاردانی وبالاتر                            دیپلم وزیر دیپلم                                                          

10           فضای اداری :                                           فضای فنی    : ( درصورت وجود )           مسقف                                        غیرمسقف

فضای انبار / انبارها :                                                                                                  مسقف                                         غیرمسقف     

 ( درصورت امکان ملکی یا استیجاری بودن مکانهای فوق را مشخص واعلام فرمایید ) .

11           آیا گواهینامه های مدیریت کیفیت ، محیط زیست و  HSE    و    ISO  و غیره را اخذ نموده اید ؟   ( مدارک مربوطه ضمیمه گردد )  بلی                   خیر

 

12           آیا محصولات شرکت دارای ضمانتنامه کیفیت ( گارانتی ) وخدمات پس از فروش ( گارنتی ) هستند                                                            بلی                   خیر

 

13           آیا آن شرکت و شرکت اصلی ( سازنده ) در واحدهای بررسی منابع دیگر شرکتهای تابعه وزارت نیرو یا دیگر وزارتخانه ها ، مؤسسات و شرکتها نیز ثبت گردیده است ؟  ( با ذکر نام ، تاریخ وارائه هرگونه مدارک موجود )

 

14           حجم سرمایه درگردش سالیانه طی سال گذشته ( به تفکیک با  ارائه مستندات  ) :

 ( اظهارنامه مالیاتی قطعی و علی الحساب و ترازنامه مالی ( سود وزیان ) طی 5 سال گذشته ضمیمه گردد )

15           سابقه قراردادهای قبلی ( 5 سال گذشته ) را در جدول زیر ارائه فرمایید . ( قراردادهای منعقد شده با شرکتهای تابعه وزارت نیرو دراولویت هستند )

ردیف       تاریخ

 شروع قرارداد          مدت

قرارداد     تاریخ تحویل

یا خاتمه قرارداد        سازمان طرف

قراردادها و اداره تاریخچه   شماره قرارداد                      حجم ریالی / ارزی قرارداد                       شرح کالا        تعداد/ وزن    ملاحظات

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

( حداقل مستندات سه قرارداد منعقده با شرکتهای وزارت نیرو با بالاترین حجم قراردادهای اشاره شده فوق را ضمیمه فرمایید )