بسمه تعالی
وزارت تعاون
معاونت طرح وبرنامه
دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانکی
طرح توجیهی تولید قطعات لاستیکی
تهیه شده در سال 1385
خلاصه طرح :
موضوع طرح : تولید قطعات لاستیکی
نوع تولیدات : قطعات لاستیکی
تعداد شاغلین : ٢۵ نفر
مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال)
سرمایه گذاری کل طرح :
سرمایه گذاری ثابت : 7507
1959/ سرمایه در گردش : 67
در آمد سالیانه: 16250
سود ویژه : 1984
دوره بازگشت سرمایه : 46 ماه
0/ نرخ باز دهی سرمایه : 26


بسمه تعالی
وزارت تعاون
معاونت طرح وبرنامه
دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانکی
طرح توجیهی تولید قطعات لاستیکی
تهیه شده در سال 1385
خلاصه طرح :
موضوع طرح : تولید قطعات لاستیکی
نوع تولیدات : قطعات لاستیکی
تعداد شاغلین : ٢۵ نفر
مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال)
سرمایه گذاری کل طرح :
سرمایه گذاری ثابت : 7507
1959/ سرمایه در گردش : 67
در آمد سالیانه: 16250
سود ویژه : 1984
دوره بازگشت سرمایه : 46 ماه
0/ نرخ باز دهی سرمایه : 26

مقدمه :
از آنجایی که کشور ایران از معادن غنی ووسیعی برخوردار است بهره گیری
موثر از این ذخایر از منابع مهم تامین بودجه مالی کشور است ودر پروسه فن
آوری محصولات معدنی مثل سرب ، مس ، روی ، طلا ، سنگ آهن وهمچنین
درتولید کاشی، سرامیک ،چینی و غیره ، قطعات مختلف لاستیکی فرسایشی
فراوان در بالمینها ورادمیلها ، حمل مواد پمپ ها و پره های فلوتاسیون بکار
گرفته می شود . همچنین درساخت پلها ، ماشین آلات راهسازی ، احداث
مترو وراه آهن ، صنایع خودرو سازی اسکله ها ولنگرها قطعات لاستیکی بسیار
زیادی استفاده می شود وبازار انکار ناپذیری وجود دارد .
شرح مختصری از فرایند تولید
تولیدات :
-1 قطعات فرسایشی داخل آسیابها:
این طرح قطعات لاستیکی فرسایشی داخل آسیابهای مورد استفاده در کارحانه جات
چینی و سرامیک ومعدنی را تولید می کند
-2 قطعات زیر سازی وپل سازی ودرزهای انبساط پل ها
-3 قطعات لاستیکی مورد مصرف خودروها
مزایای موجود در زمینه قطعه سازی خودرو در ایران وساخت قعات ترکیب لاستیکو فلز
وهمچنین باتوجه به مصرفی بودن اینگونه قطعات ونیاز مبرم به آنها
-4 قطعات لاستیکی فندرهای اسکله ها
از انجایی که توسعه بنادر جزء برنامه های وسیع دولت میباشد لذا مناسب با رشد حمل
هلو گیری نیز رو به رشد میباشد از مهمترین ÷ و نقل دریایی واسکله ای تجهیزات
ر ÷ قطعات مورد استفاده دراسکله ها فندر ها می باشند که دارای عمر محدود بوده وبازار
یش بینی می شود ÷ رونقی برای آن
-1 سرمایه گذاری ثابت طرح :
1-1 : زمین محل اجرای طرح :
متراژ زمین قیمت واحد (ریال ) قیمت کل ( میلیون ریال )
900 300,000 3000
-2-1 محوطه سازی :
ردیف شرح مساحت
(مترمربع)
هزینه واحد
( ریال )
هزینه کل
(میلیون ریال)
1 خاکبرداری و تسطیح 30 10000 3000
2 حصار کشی 110 250,000 440
3 فضای سبز ، خیابان کشی 30 50,000 600
جمع 170
-1-3 ساختمانها :
ردیف شرح مساحت زیربنا
(مترمربع)
هزینه واحد هزینه کل
(میلیون ریال
(
1 سالن تولید 540 900,000 600
2 انبارها 320 800,000 400
3 ساختمان اداری و
سرویس ها
130 1,300,000 100
4 نمازخانه 20 1,000,000 20
5 آزمایشگاه 300 1,000,000 300
6 نگهبان وسرایدار 36 1,200,000 30
سایر
جمع 1346
1346+170 = محوطه سازی وساختمان : 1516
1-4 : تاسیسات و تجهیزات :
ردیف شرح مشخصات فنی هزینه کل
(میلیون ریال)
1 برق رسانی(حق انشعاب نصب
تابلوهاوترانس کابل کشی و سیم
کشی های مربوطه)
320
2 آبرسانی(حق انشعاب ولوله
گذاری و...)
50
3 گاز رسانی(حق انشعاب ولوله
گذاری و...)
4 امتیاز خط تلفن دوخط 2
5 ایمنی واطفا حریق 10
6 وسایل سرمایش وگرمایش 20
7 مخازن ذخیره سوخت و آب 10
8 سیستم بخار: براورد
تعدادوظرفیت دیگهای بخار
9 سایر
جمع 412
1-5 – ماشین الات وتجیزات و وسایل آزمایشگاهی:
ردیف نام ماشین آلات
وتجهیزات و
وسایل ازمایشگاهی
تعداد هزینه واحد
(ریال )
هزینه کل
(میلیون
ریال)
800 800,000,000 1 100kg 1 بنبوری یا مخلوط کن
620 620,000,000 1 50kg 2 بنبوری یا مخلوط کن
3 دستگاه نورد (غلطک ) “ 250 250,000,000 1 26
4 دستگاه نورد (غلطک ) “ 200 200,000,000 1 2
5 پرس تخت 400 تن 900 150,000,000 6
6 پرس تخت 250 تن 800 100,000,000 8
90 30,000,000 3 kg/s 7 بویلر 1250
8 تجهیزات جانبی 1 سری 300 300,000,000
9 تجهیزات آزمایشگاهی 1سری 300 300,000,000
10 تاسیسات مرکزی 1سری 300 300,000,000
11
12
جمع 4650
1-6 : وسایط نقلیه ووسایل حمل ونقل داخل کارخانه :
ردیف شرح تعداد هزینه واحد
(ریال )
هزینه کل
(میلیون ریال)
1
2
3
4
5
6
7
8
جمع
-1-7 تجهیزات اداری وکارگاهی
ردیف شرح هزینه کل (میلیون ریال )
1 لوازم اداری (میز- صندلی – فایل – گوشی
تلفن و...)
24
2 لوازم آشپزخانه 10
3 ابزار آلات کارگاهی ( درصورت نیاز) 10
جمع 44
-1-8 هزینه های قبل از بهره برداری :
ردیف شرح هزینه کل (میلیون ریال )
1 تهیه طرح ونقشه های مربوطه 280
2 اخذ مجوز تاسیس وسایر مجوزها 10
3 حقوق ودستمزد نگهبان در دوره سازندگی 24
4 راه اندازی آزمایشی ( معادل ده روز مواد اولیه-
سوخت و انرژی ودستمزد
383
جمع 697
جدول هزینه های ثابت طرح :
ردیف شرح هزینه کل (میلیون ریال )
1 زمین 900
2 محوطه سازی و ساختمان 1516
3 تاسیسات وتجهیزات 412
4 وسایط نقلیه
5 ماشین الات و تجهیزات 4560
6 تجهیزات اداری وکارگاهی 44
7 متفرقه و پیش بینی نشده 75
8 هزینه های قبل از بهره برداری 697
جمع 8204
-2 هزینه های جاری طرح
1-2 : مواد اولیه وبسته بندی :
ردیف مواداولیه وبسته بندی مصرف هزینه واحد
سالیانه
تن
ریالی ارزی
هزینه کل
(میلیون ریال)
1 مواد اولیه لاستیکی 9,000 15,000,000 600
2 مواد اولیه فلزی 1,600 8,000,000 200
جمع 10,600
2-2 : حقوق ودستمزد پرسنل غیر تولیدی:
ردیف شرح تعداد حقوق ماهیانه
(ریال )
حقوق سالیانه
(میلیون ریال)
1 مدیرعامل 48 4,000,000 1
2 اپراتور ومنشی 24 2,000,000 1
3 نگهبان وآبدارچی 24 2,000,000 1
26/ 4 راننده 4 2,200,000 1
27/ 5 اداری ومالی 6 2,300,000 1
جمع حقوق 150
مزایا وپاداش وحق بیمه کارفرما (معادل 70 % جمع حقوق) 105
جمع کل 255
2-3 : حقوق ودستمزد پرسنل تولیدی:
ردیف شرح تعداد حقوق ماهیانه
(ریال )
جمع حقوق سالیانه
(میلیون ریال)
93/ 1 مهندس مکانیک 6 2,600,000 3
2 مدیر برنامه ریزی تولید 36 3,000,000 1
3 مدیر کنترل کیفیت 36 3,000,000 1
32/ 4 مدیریت ازمایشگاه 4 2,700,000 1
62/ 5 مهندس شیمی 4 2,600,000 2
82/ 6 تکنسین ازمایشگاه 8 2,300,000 3
7 استادکار ماهر 132 2,200,000 5
28/ 8 تکنسین مکانیک 8 2,400,000 1
9 کارگر ساده 72 2,000,000 3
جمع حقوق 576
مزایا وپاداش وحق بیمه کارفرما (معادل 70 % جمع حقوق) 403
جمع کل 979
جمع کل حقوق ومزایای پرسنل : تولیدی + غیر تولیدی = 1234 میلیون ریال
2-4 : هزینه سوخت وانرژی
ردیف شرح واحد مصرف
سالیانه
هزینه واحد
(ریال)
هزینه کل
(میلیون ریال)
برق مصرفی کیلو وات
ساعت
780 1300 600,000
آب مصرفی متر مکعب 2500 چاه 0
سوخت مصرفی :
15/ 3 گازوئیل لیتر 6 120 130,000
7/ 4 بنزین لیتر 2 800 9,000
5 روغن و واسکازین لیتر
802/ جمع 8
-2-5 استهلاک وتعمیر ونگهداری :
ردیف شرح ارزش داریی استهلاک تعمیرونگهداری
(میلیون ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ
30/32 2 151/ 1 ساختمان 6 10 1516
20/6 5 49/ 2 تاسیسات 44 12 412
3 وسایط نقلیه 10 20
4 ماشین آلات
وتجهیزات
228 5 456 10 4560
4/4 10 8/ 5 تجهیزات اداری 8 20 44
283/32 656/ جمع 84
جدول هزینه های جاری طرح
ردیف شرح هزینه کل (میلیون ریال )
1 مواد اولیه وبسته بندی 10,600
2 حقوق و دستمزد 1234
802/ 3 سوخت و انرژی 8
283/ 4 تعمیر ونگهداری 32
686/ 5 استهلاک 84
137/ 6 پیش بینی نشده 54
162/ 7 هزینه اداری وفروش ( 1% فروش) 5
جمع 13907
جدول هزینه های ثابت ومتغیر تولید
ردیف شرح هزینه هزینه ثابت هزینه متغیر
(میلیون ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ
1 مواد اولیه وبسته بندی 10600 100 10600
2 حقوق ودستمزد کارکنان
تولیدی
299/1 30 697/9 70 997
642/24 80 160/56 20 802/ 3 سوخت وانرژی 8
226/565 80 56/664 20 283/ 4 تعمیر ونگهداری 32
5 بیمه کارخانه (دودرهزار
سرمایه ثابت)
15/014 100 15/014
76/396 65 41/137 35 115/ 6 پیش بینی نشده 026
686/84 100 686/ 7 استهلاک 84
11844/301 1658/ جمع 115 13500
سرمایه در گردش:
ردیف شرح هزینه کل
(هزار ریال )
1 مواد اولیه ( 2 ماه مواد اولیه وبسته
بندی)
1766/67
2 تنخواه گردان ( 20 روز هزینه تولید
بجز هزینه مواد وبسته بندی)
193
1959/ جمع 67
جدول سرمایه گذاری
هزینه های ثابت طرح جمع (میلیون ریال)
سرمایه گذاری ثابت 7507
هزینه های قبل از بهره
برداری
697
1959/ سرمایه در گردش 67
10163/ جمع 67
-3 ظرفیت تولید : 625 تن
-4 قیمت فروش واحد : 26 میلیون ریال
-5 فروش کل : 16250 میلیون ریال
20 میلیون ریال / -6 قیمت تمام شده هر واحد تولید : 5
-7 محاسبه نقطه سربه سر :
هزینه متغیر تولید- فروش)/هزینه ثابت تولید} )}× درصد نقطه سربه سر = 100
{1658/115:(16250-11844/302)}×100= %37/6
-8 میزان فروش در نقطه سربه سر :
میزان فروش در نقطه سر به سر={(فروش کل / هزینه متغیر)- 1} / هزینه ثابت تولید
1658/115 ÷{1-( 11844/302 : 16250)}= تن 6096
16250 = هزینه تولید- فروش کل -13500 = -9 سود ناویژه : 2750
-10 محاسبه سود ویژه :
سود ناویژه : 2750
کسر می شود هزینه های عملیاتی :
( حقوق ودستمزد پرسنل اداری ( 255
(162/ هزینه اداری وفروش ( 5
(417/5)
2332/ سودعملیاتی 5
کسر میشود هزینه های غیر عملیاتی شامل:
(348/ استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری (دوساله ) ( 5
سود ویژه قبل از کسر مالیات 1984
سودویژه ÷ 1984 = سرمایه گذاری ثابت ÷7507 = 0/ -11 نرخ برگشت سرمایه : 26
-12 دوره برگشت سرمایه: 46 ماه