اگر کارگاه کوچک قطعه سازی دارید و می خواهید با کارفرمای مطمئن و دارای پروژه های کوچک شروع به همکاری کنید حتماَ با 021-55122580 , یا 021-55124217 تماس بگیرید . با مسئول واحد صحبت کنید . اگر نبود با کسی که تلفن را برداشته صحبت کنید و از کارتان بگویید . و قرار صحبت با مسئول واحد را بگذارید . آدرسشون را بگیرید و یک سری به آنجا بزنید .

قطعه سازی شما میتونه ، ساخت قطعات فلزی ، لاستیکی ، پلاستیکی ، الکتریکی و الکترونیکی و  ... باشه . بازساری انواع قطعات و مجموعه ها هم تو راستای کارشونه .

البته بهتر است قبل از آن ، رزومه کاری خودتان ، به همراه مشخصات کامل دستگاهها و پرسنلتان را آماده کنید و برای دفعه اول به دفتر شان سری بزنید . برای کار گرفتن از اونها باید مراجعات مکرر به دفترشان داشته باشید . حتماَ هفته ای یک بار زنگ بزنید و سراغ کار جدید بگیرید . سرشان شلوغ است . ولی اگه کارتون با اونا راه بیفته می تونید به پروژه های بزرگ نیز فکر کنید .

مراجعه مکرر ، دل زده نشدن از رفتار برخی از کارمندان ، مراجعه در ساعت کاری (غیر ساعت استراحت) ، کنترل قطعه ساخته شده از رموز موفقیته .

پزوژه های کوچک (معاملات جزء و متوسط) ، با هزینه سازنده به انجام می رسند و بعد از کنترل توسط کنترل کیفیت کارفرما و تحویل به کارفرما ، فاکتور آن نیز تحویل کارفرما میشه و بعد از چند ماه وجه از کارفرما گرفته می شود .

کار سختیه ، دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره .

حداقل کار را مستقیم از کارفرما می گیرید و واسطه حذف می شه .