بسمه تعالی

ترجمه روان متون فنی ، مهندسی و کاتالوگ دستگاههای صنعتی از انگلیسی به فارسی 
و از فارسی به انگلیسی


شماره تماس 09359851183 ، عابدینی


ترجمه روان متون فنی و کاتالوگ دستگاههای صنعتی


دریافت و تحویل در اسرع وقت با ایمیل تحویل در اسرع وقت از طریق ای میل
مشاوره در انتخاب متن مناسب و با ارزش جهت ترجمه ترجمه خلاصه ای از متن در حضور مشتری
ساعت تماس از 8 صبح الی 23 شب ساعت دریافت و تحویل حضوری متن از 17 الی 21
ساعت دریافت و تحویل الکترونیکی متن 24 ساعته  کیفیت صفحه تعداد صفحات قیمت
هر صفحه
هر برگ A4 کلاسور ، 20 خط ، 400 کلمه از 1 تا 10 صفحه ، 8000 تومان
هر برگ A4 کلاسور ، 20 خط ، 400 کلمه از 10 تا 20 7000 تومان
هر برگ A4 کلاسور، 20 خط ، 400 کلمه از 20 به بالا 6000 تومانشماره تماس 09359851183 ، عابدینی
Translation of technical texts , from English to Persian and vice versa ,through email , is accepted
tadarokat1386@yahoo.com
ommid1389@yahoo.com
شما می توانید متن اصلی خود را به ما ایمیل نموده و ترجمه آن را از طریق ایمیل دریافت نمایید .ترجمه روان متون فنی ، مهندسی و کاتالوگ دستگاههای صنعتی از انگلیسی به فارسی
و از فارسی به انگلیسی


شماره تماس 09359851183 ، عابدینی