نصب انواع نرم افزار و رفع عیوب نرم افزاری و سخت افزاری کامپیوتر پذیرفته می شود .

نصب ویندوز ایکس پی و سون    5000 تومان

نصب نرم افزارهای مهندسی مکانیک 5000 تومان

سالید ورک 64 بیت و 32 بیت 2011

انسیس 11

آدامز

منطقه 18 و مناطق همجوار

منطقه 7 و مناطق همجوار

 02166213154

09357488653

09359851183

نصب ویندوز ایکس پی و سون    5000 تومان

نصب نرم افزارهای مهندسی مکانیک 5000 تومان

سالید ورک 64 بیت و 32 بیت 2011

انسیس 11

آدامز

Xp , seven , adams , ansys 11, solidwork 2011 ,32 bit , 64bit , catia

منطقه 18 و مناطق همجوار

منطقه 7 و مناطق همجوار